Nasz adres

63-500 Ostrzeszów
Niedźwiedź 1B


telefon:
+48 (62) 730 57 01
+48 (62) 732 77 12

fax:
+48 (62) 732 77 12

www.agrisem.pl
biuro@agrisem.pl

Pobierz katalog Agrisem (7,15 Mb)

SERWIS 24h

+48 0 506 069 726
+48 0 508 328 877


Fartuchy rozdrabniające bryły

Narzędzie do regulacji strumienia ziemi.
Rozdrabnianie bez zużywania energii.
Poziomowanie poprzez rozkład strumienia ziemi.
Rozrywanie włókien pozostałości roślin.
Izolowanie zespołu siewnego.
Jednorodna mieszanina.


Z łatwością na każdego rodzaju ziemi...

Kąt ugięcia Disc-O-Sem® pozwala na unoszenie ziemi, umożliwiając w ten sposób siew poprzez przykrywanie. Siew przez przykrywanie przy użyciu Disc-O-Sem® może być dostosowany do wszystkich rodzajów ziemi. Jest on szczególnie wydajny w obecności resztek roślin. Jego duży odstęp oznacza, że może on być stosowany bez problemu po zbiorze kukurydzy. Disc-O-Sem® jest również wysokiej jakości przeorywaczem ścierniska. Wykorzystując Disc-0-Sem® można przygotowywać ziemię i siać w każdych warunkach. Zmniejsza się ilość maszyn w gospodarstwie, optymalizuje je i zmniejsza koszty długoterminowe.

Nieporównywalny stopień kiełkowaniaTa technika umieszczania nasion bez używania urządzenia zaorywującego umożliwia optymalny kontakt pomiędzy nasieniem i glebą bez ryzyka wygładzania ziemi. Ostatnie próby Arvalis z owsem, wiosną 2004, wykazały, że plony uzyskane przy zastosowaniu tej techniki są doskonałe w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

DS 610 | DS 750/1000 | DS 1500/2000

Przyjęty już przez wielu rolników i kontrahentów, Disc-O-Sem® jest sprawdzonym rozwiązaniem dla zredukowania kosztów długotrwałych, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej jakości plantacji. Nowe środowisko polityczno-ekonomiczne musi doprowadzić nas do ponownego przyjrzenia się narzędziom wykorzystywanym do uprawy ziemi i siewu. Dzięki precyzyjnemu systemowi przykrywania, Disc-O-Sem® posiada zdolność siewu z wysoką prędkością (od 8 do 20 km/h). Ponadto Disc-0-Sem® jest wielozadaniowy i może być przekształcany w prosty przeorywacz ścierniska.

W zależności od Waszych wymagań: intensywności użytkowania, uprawianej powierzchni ziemi, można wybrać 3 różne wydajności robocze (Super, Classic i Best). Można wybrać mechaniczny lub pneumatyczny lej zasypowy o pojemnościach w zakresie od 160 do 2000 litrów. Wybierając Disc-O-Sem® optymalizujecie swoje dostępne urządzenia i znacznie redukujecie koszty mechanizacji. Siew przez przykrywanie zapewni Wam wyjątkową siłę kiełkowania.

Precyzja przy wysokiej prędkości.

Siew przez przykrywanie okrywy jest jedynym rozwiązaniem technicznym, jeżeli chcesz być dokładnym przy wysokiej prędkości. Rzeczywiście, przy stosowaniu narzędzia zaorywującego, które składa się z tarcz lub lemieszy pługa nieuniknione jest pewne ubijanie. Natomiast gdy nie ma elementów stykających się z glebą, ziemia wyrzucana w powietrze pozostaje stała i przykryje nasiona regularnie umieszczane za pierwszym fartuchem rozbijającym grudy.

 


Siew przez przykrywanie


Płyta siewna Disc-O-Sem® została specjalnie zaprojektowana do umieszczania nasion pomiędzy 2 rzędami tarcz. Jest ona zamocowana z tyłu fartucha rozdrabniającego grudy. Strumień nasion nie jest więc w żaden sposób zakłócany przez strumień ziemi regulowany przez fartuch. Rozkład spadku nasion jest zorganizowany w pary w celu rozmieszczania plantacji w grzędach o szerokości około 20 cm. Siew w grzędach poprzez przykrywanie zapewnia efektywne wykorzystanie miejsca. Rośliny mają większy potencjał wzrostu, a chwasty mają mniej miejsca do rozwoju.

Disc-O-Sem DS610
Siewnik specjalnie dostosowany do roślin okrywowych (gorczyca, itp.)

Szerokość 3m z 25 wylotami
Lej 610 litrów
Nasiona przemieszczane grawitacyjne
Łatwe odczepianie siewnika
Rozprowadzanie regulowane przez regulator zanurzony w oleju
Rozprowadzanie napędzane przez unoszoną ramę koła
Sztywna pokrywa, która może być całkowicie otwierana
Stopień tylny
Ciężar samego siewnika: 485kg

Disc-O-Sem DS 750/1000
Jest dostępny w 3 wersjach (typach ramy):

Super,
Classic
lub Best.

Jego zmniejszona szerokość umożliwia umieszczanie go na podnoszonej ramie, zapewniając całkowitą szerokość ponizej 2,55m podczas transportu.

 

Disc-O-Sem DS 1500/2000Pojemność 1500/2000 litrów
4 głowice rozprowadzające
Wbudowane przejście
Hydrauliczny napęd turbiny
Lej wykonany z polietylenu wysokiej gęstości
Rama nośna wykonana z belek 160mm
Ubijanie gleby przez koła środkowe
Ciężar w stanie pustym:
DS 1500: 800kg
DS 2000: 830kg

do góry

projektowanie stron www - iPolska.com.pl